Tarieven

Openingstijden:

Maandag

Dinsdag

9.00 – 15.00 uur

9.00  – 17.00 uur

Donderdag 9.00  – 16.00 uur
Vrijdag 13.00 – 18.00 uur

 

De volgende tarieven worden gehanteerd. Betaling geschiedt contant of op rekening na ontvangst van een factuur.

Intakegesprek Gratis
Acupunctuur €60,00
Massage €60,00
Ademsessie 90 minuten €95,00

NB. Bij het intakegesprek wordt ook direct extra tijd ingepland voor een eventuele behandeling.

 

Vergoeding?

Door mijn persoonlijke lidmaatschap van de NVA worden de kosten van de acupunctuurbehandeling geheel of gedeeltelijk vergoed door de meeste ziektekostenverzekeringen, over het algemeen vanuit een aanvullend pakket. Raadpleeg voor informatie uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Op de websites van beide beroepsverenigingen vindt u een overzicht de link van de vergoedingen door de diverse verzekeraars of kijk op: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/acupunctuur  

Verhinderd?

BINNEN 24 UUR AFZEGGEN

Er wordt een uur ingepland per afspraak, zonde natuurlijk wanneer u de afspraak vergeet of niet vroegtijdig afzegt. Wanneer u uw gemaakte afspraak wilt afzeggen of verplaatsen, dient u dit uiterlijk 24 uur voor uw afspraak te doen. Uw afspraak wordt dan kosteloos afgezegd of verplaatst naar een ander tijdstip.

Wanneer u niet vroegtijdig afzegt ben ik genoodzaakt om €45 in rekening te brengen ivm de gemaakte kosten.

FACTUUR

Vanaf 1 september 2013 ontvangen cliënten die zich niet hebben afgemeld voor een afspraak of te laat hebben afgemeld een factuur van € 45,-. Dit bedrag is niet kostendekkend maar zorgt wel dat patiënten zich beter bewust zijn van hun gemaakte afspraak.

Aansprakelijkheid

De inhoud op de website/webpagina is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

  • U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke situatie. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.
  • De website/webpagina bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft en er derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is.
  • De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:
  • het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud;
  • het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.

 

Intellectuele eigendom

De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren  op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.