Medical Taping

Medical taping kan ook een ondersteunende aanvulling zijn in de behandeling.