Door deze nieuwe wetgeving ben ik als therapeut verplicht u te informeren over wat ik met uw persoonsgegevens doe. Een privacyverklaring is aanwezig in de praktijk en wordt digitaal naar u toegezonden.
Als therapeut ben ik door deze wetgeving gehouden aan verplichte maatregelen.
Ik als therapeut gehouden aan:  – de beroepsprofiel NVA acupuncturist
                                                   –  Privacy reglement NVA
                                                   –  Overige reglementen NVA
                                                   – Geldende wet- en regelgeving.
Het privacy reglement is in de praktijk aanwezig, maar kunt u ook nalezen op de website van de NVA.